Beşerbazın Mârifeti

Editör: Çiğdem Uğurlu/Nazlı Tancı/Ayşe Çavdar
Kapak tasarımı: Ömer Faruk Yıldız
Sayfa sayısı: 224
ISBN: 978-605-74153-2-5

Kategoriler: