Thomas Wolfe

Tek bir sonuç gösteriliyor

1900 yılında Ashivelle’de doğdu. 1938’de Baltimore’da öldü. Otobiyografik romanları arasında en çok, ilk romanı Look Homeward, Angel (1929) romanıyla tanınır. 1916 yılında girdiği North Carolina üniversitesinde birkaç piyeste rol almış, oyun yazarı olmak için 1920’de Harvard Üniversitesi’ndeki yazarlık atölyesine katılmıştır. 1923’te New York City’ye yerleşip ömrünün sonuna kadar burada ikamet etmiştir. Oyun yazarı olma isteği devam etse de New York Üniversitesi’nde dersler vermeye başlamıştır. İlk romanında otobiyografik özellikler taşıyan Eugene Gant karakterini ve Ashville’den esinlendiği kurmaca kasaba Altamont’u yaratmış, kitabı başarılı olsa da Ashville’de büyük tepki uyandırmıştır. Hayattayken Look Homeward, Angel, Of Time and the River (1935), The Story of a Novel (1936), The Journey Down (1938) romanlarından başka eser yayımlatmamasına rağmen ölümünden sonra ardında çok sayıda el yazması bırakmış, editör Edward Aswell bunlar arasından iki roman çıkarmıştır. Bunun dışında öyküleri, mektupları ve tamamlanmamış romanları da yayıma hazırlanmıştır. Wolfe’un detaylı mekân ve sahne tasvirleri, bunları lirik bir dille aktarması, duyguları zihinde canlandıran belagatli anlatısı ve sahnelerde kullandığı yüksek dramatik etki üslubunun tipik özelliklerindendir.